Officiële oprichting “Universitaire Associatie Brussel”

Iets interessants gelezen dat je wil delen met je studiegenootjes? Post het hier

Officiële oprichting “Universitaire Associatie Brussel”

Postby downfall101 » Fri Jul 18, 2003 1:55 pm

De Raden van Bestuur van de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel hebben de statuten goedgekeurd van de nieuwe vzw “Universitaire Associatie Brussel”. De oprichting van deze vzw formaliseert de in 2001 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen
beide instellingen. Daarin gingen de VUB en de Erasmushogeschool Brussel het engagement aan om intensief en structureel samen te werken op het vlak van onderwijs en onderzoek.
De “Universitaire Associatie Brussel” vertegenwoordigt zowat 9.200 universiteitsstudenten en 4.200 hogeschoolstudenten, ofwel ongeveer tweederde van alle Nederlandstalige hogeschool- en
universiteitsstudenten in Brussel. Dit maakt de associatie tot de belangrijkste partner in het ijveren voor sociale voorzieningen voor Nederlandstalige studenten in Brussel. Dit leidde via de vzw Quartier Latin al tot een 'Brusselse Centrale Huisvestingsdienst' met ruim 3300 privé-studentenkamers voorzien van een kwaliteitslabel (een belangrijke aanvulling op de bijna 1300 eigen VUB-studentenkamers) én gratis openbaar vervoer via metro, tram en bus (een unicum, dat
alleen Leuven op het vlak van busgebruik kan voorleggen). Met 3.347 werknemers (2.474 aan de VUB en 873 aan de EHB) is de associatie ook een belangrijke werkgever in Brussel. De associatie bundelt een volledige waaier van 67 basisopleidingen en 80 posthogeschool/voortgezette
opleidingen.
Beide partners willen nu snel de statuten officieel ondertekenen zodat de algemene vergadering na de zomer een Raad van Bestuur en een voorzitter kan aanduiden. Deze ondertekening wordt mogelijk dankzij de goedkeuring van het structuurdecreet door de Vlaamse overheid begin april.
Complementair onderwijsaanbod, gegroepeerde campussen
Één van de belangrijkste troeven van de Universitaire Associatie Brussel is de complementariteit van het onderwijsaanbod. Op de campus in Jette biedt men een totaalpakket aan 'wellness'studiemogelijkheden
aan. Studenten van het departement Gezondheidszorg & Lerarenopleiding van de Erasmushogeschool en van de VUB-faculteiten Geneeskunde en Farmacie en Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie studeren hier samen en doen praktijkervaring op in het Academisch Ziekenhuis van de VUB.
Tegen 2004 zal het volledige departement Toegepaste Taalkunde van de Erasmushogeschool de Trierstraat in Etterbeek ruilen voor een onderkomen op de VUB-campus in Etterbeek. Dit zal de
bestaande samenwerking met de VUB-faculteit Letteren & Wijsbegeerte ten goede komen. Docenten van de audiovisuele opleidingen van het RITS en de Master class Journalistiek van Erasmushogeschool werken ondertussen nauw samen met het academisch personeel van de opleiding
Communicatiewetenschappen van de VUB. Beide associatieleden willen met dit partnership hun onderwijsaanbod verder omvormen en enten op de Bachelor-Masterstructuur die Europa voorziet.
Gezamenlijke onderzoeksprojecten rond taalverhoudingen en taalattitudes, taaltechnologie, onderwijsvernieuwing, e.d.m. werden ook al opgestart. De officiële goedkeuring van de statuten van de
associatie zal deze onderwijs- en onderzoekssamenwerking nog bevorderen.

Consensusmodel
Het opzet van de associaties is een optimale samenwerking tussen een universiteit en hogescholen. De
associatie neemt geen bevoegdheden van de instellingen over (tenzij de instellingen dit zelf zouden
willen) en het is niet de bedoeling dat er een nieuwe instelling ontstaat. Om dat te waarborgen zal de vzw
Universitaire Associatie Brussel alle beslissingen in consensus nemen, waarbij een interne meerderheid
in elke instelling vereist is. Bovendien wordt er in de statuten van de Universitaire Associatie Brussel
vanuit gegaan dat er nog andere partners tot de associatie kunnen toetreden. Het doel van de associatie
wordt nagestreefd in een geest van levensbeschouwelijke openheid, verdraagzaamheid en pluralisme.
Vandaag bestaat de Universitaire Associatie Brussel uit de VUB en de Erasmushogeschool Brussel.
The problem with America is stupidity. I'm not saying there should be a capital punishment for stupidity, but why don't we just take the safety labels off of everything and let the problem solve itself?

I REFUSE TO TIPTOE THROUGH LIFE .......ONLY TO ARRIVE SAFELY TO DEATH!
downfall101
Pro-Admin
Pro-Admin
 
Posts: 1125
Joined: Wed May 22, 2002 3:52 pm
Location: Brussel

Return to Up-to-date

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron